Visual

Waar staan wij voor

We bereiden de leerlingen met op maat gemaakte onderwijs-zorgarrangementen voor op een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving.

Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en zijn gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met lichamelijke of lichamelijk/verstandelijke beperkingen. Ook voor leerlingen die op medische gronden meer ondersteuning nodig hebben bieden wij onderwijs in een passende leeromgeving. De Thermiek verzorgt onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. De niveaus van de leerlingen zijn uiteenlopend, van zeer moeilijk lerend tot en met bovengemiddeld in het so (basisschoolleeftijd). In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) stromen de leerlingen uit naar belevingsgerichte of arbeidsgerichte dagbesteding. De Thermiek werkt nauw samen met Basalt revalidatie. Deze samenwerking is verweven in ons onderwijssysteem en onze organisatie.

Combinatie onderwijs en zorg

Wij bieden onze leerlingen onderwijs, zorg, begeleiding en revalidatiebehandeling. Vrijwel alle leerlingen van De Thermiek hebben onder schooltijd revalidatiebehandelingen. Dat gebeurt in een intensieve samenwerking met Basalt revalidatie. Ons gebouw is aangepast aan de behoeften van onze leerlingen.

Ieder kind is uniek

Ieder kind is uniek, daarom bieden we onderwijs op verschillende niveaus. In een ontwikkelingsperspectief beschrijven we per kind zijn of haar doelen op het gebied van onderwijs én eventuele revalidatie/zorg. Doel van het onderwijs op De Thermiek is leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin zij zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, werk/dagactiviteiten en vrijetijdsbesteding of in het vervolgonderwijs.

Sfeer van acceptatie

Als een leerling zich veilig voelt, dan zal hij zich beter ontwikkelen. Een sfeer van acceptatie is daarbij een voorwaarde. Ons onderwijs vindt elke levensbeschouwelijke en maatschappelijke stroming van gelijke betekenis. De school is aangesloten bij de Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS). De Thermiek staat open voor leerlingen van elke geloofsovertuiging en we respecteren ieders opvatting daarover.

Meer weten over De Thermiek? Neem contact met ons op via e-mail, telefoon of het contactformulier.