Visual

Gebouw en terrein

We bereiden onze leerlingen voor op een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving. Onze leeromgeving, en dus ons gebouw, is daarop afgestemd.

Blauwe Vogelweg

Het gebouw van De Thermiek so en vso aan de Blauwe Vogelweg in Leiden beschikt over 25 lokalen, een muzieklokaal, een speellokaal, een aula, diverse lesruimten voor therapie, kantoren en een keuken. Het huidige gebouw is in 2003 uitgebreid en volledig gerenoveerd, om de voorzieningen voor onze leerlingen verder te verbeteren. Het gebouw is via een corridor verbonden met het Basalt revalidatiecentrum. In 2014 zijn de schoolpleinen gerenoveerd. Vanaf 2016 is de centrale ingang van het gebouw helemaal opgeknapt. Aan de hand van een rapport (2017) over het binnenklimaat zijn we bezig met verduurzaming, waaronder de plaatsing van zonnepanelen. Op de lage daken zijn inmiddels zonnepanelen geplaatst.

Vso Leystede

De afdeling vso-vmbo is in 2020 verhuisd naar de nieuwbouw van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). Een gebouw voor regulier en speciaal vmbo-onderwijs samen. Het nieuwe schoolgebouw heeft de naam ‘Beroepscollege Leystede’ gekregen. Het vso-vmbo van De Thermiek zal dan vso Leystede gaan heten. Deze samenwerking past uitstekend in passend onderwijs, waar leerlingen met een beperking zoveel mogelijk deelnemen aan regulier onderwijs. Dit sluit aan bij onze missie: ‘Niet uitgaan van beperkingen, maar uitgaan van mogelijkheden!’

Klik hier voor meer informatie over vso Leystede