Visual

Missie/visie

Missie

Op De Thermiek gaan we uit van mogelijkheden en niet van beperkingen. We bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige plek in de maatschappij. We werken toe naar een passende vervolgbestemming voor onze leerlingen: dagbesteding, een (beschermde) arbeidsplek of een vervolgopleiding. Dat doen we met op maat gemaakte onderwijs-zorgarrangementen, in een rijke, uitdagende en veilige leeromgeving, gericht op de ontwikkeling van de leerling op de levensgebieden werken, wonen en vrije tijd. Leerlingen en hun ouders komen in een schoolgemeenschap waar vakmensen in gespecialiseerd onderwijs voor kennis, beleving en ontwikkeling zorgen. Zij geven het beste van zichzelf, zodat het beste in onze leerlingen tot ontwikkeling komt.

Visie

Onze vijf kernwaarden vormen de basis van ons handelen en de omgang met elkaar. We dagen onze leerlingen uit te presteren overeenkomstig hun mogelijkheden. Het gaat om het ontplooien van talenten, waarbij we rekening houden met hun beperkingen. Onze visie en ons handelen zijn gebaseerd op de behoefte van kinderen om zich te willen ontwikkelen. Passend bij de leermogelijkheden van elke leerling hebben we een breed onderwijsaanbod. Wij leren de leerlingen keuzes maken, initiatief tonen en voor zichzelf opkomen. We vinden het belangrijk dat zij ‘leren leren’ en besteden hier structureel aandacht aan. Met de leerlingen werken we aan hun toekomst op de levensgebieden werken/dagbesteding, wonen, vrije tijd, actief burgerschap en sociale integratie. De samenwerking met ouders is essentieel om doelen te stellen voor het kind en de juiste begeleiding te bieden. Daarbij vormt het revalidatiecentrum de andere partner om het onderwijs-zorgarrangement voor een leerling optimaal vorm te geven.