Visual

Geschiedenis

De Thermiek maakt deel uit van stichting Resonans, die op 1 januari 2019 ontstond uit stichting RESPONZ en stichting Speciaal Onderwijs Leiden en omstreken.

Stichting Resonans

Met zes scholen die in totaal vijftien afdelingen hebben, biedt Resonans speciaal onderwijs van Delft, Den Haag en Zoetermeer tot aan Noordwijk en Leiden. Vanuit meerwaarde en kansen gaan zij er samen voor om hét expertisecentrum voor speciaal onderwijs in de regio te worden.

Stichting SSOL

De Thermiek behoorde voor 2019 tot stichting SOL e.o., die zich per 1 januari 2018 vestigde in het Huis van het Onderwijs in Leiderdorp. De meeste Leidse scholen voor (v)so waren in de eerste jaren van deze eeuw nog zogenaamde éénpitters met een uitvoerend algemeen-directeur en een bestuur dat soms nog op vrijwillige basis werkte.

De Thermiek

De Thermiek in Leiden is ontstaan vanuit de Leidse Mytylschool en De Vierbot. De scholenfusie vond plaats in 2001 en sinds 6 januari 2004 zijn beide scholen gevestigd in een gebouw aan de Blauwe Vogelweg in Leiden. Inmiddels vormen leerlingen van het praktijkonderwijs (pro) De Thermiek sinds 2016 samen met vso-leerlingen van de Korte Vlietschool Praktijkcollege Het Metrum. Verder is tot 2020 de afdeling vso-vmbo van De Thermiek gevestigd aan de Vijf Meilaan in Leiden.

Beroepscollege Leystede

De afdeling vso-vmbo van de Thermiek is gehuisvest in hetzelfde gebouw als het Bonaventura College en het Visser ’t Hooft Lyceum, samen het vmbo Boerhaavelaan, een school voor regulier vmbo-onderwijs. We vinden het belangrijk nauw met hen samen te werken. Leerlingen doen examen via deze reguliere school en volgen er ook hun eventuele praktijkvakken. In de loop van het schooljaar 2020-2021 betrekt De Thermiek vso-vmbo samen met het vmbo Boerhaavelaan een nieuw schoolgebouw, dat de naam ‘Beroepscollege Leystede’ krijgt. De afdeling vso-vmbo blijft binnen de stichting Resonans, maar zal de naam Vso Leystede krijgen.