Visual

Waar staan wij voor?

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich bij ons veilig voelen. En dat zij worden uitgedaagd zich te ontwikkelen op een manier die aansluit bij hun individuele mogelijkheden. Wij werken opbrengstgericht met de leerlingen. Zo werken wij met verschillende leerlijnen en krijgen leerlingen ook lessen beweging, schoolzwemmen, muziek en ICT.

Lees verder »

Ons onderwijsaanbod

We geven onderwijs aan lichamelijk, meervoudig beperkte en langdurig zieke kinderen. Onze so-afdeling heeft groepen in de leeftijd van 4/5 tot 12/13 jaar. We kijken naar het ontwikkelingsniveau van elke leerling. Dat vertalen we in een groep en een leerroute. Binnen ons aanbod besteden we veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling.

Lees verder »

Onze leerlingenzorg

Onderwijs en leerlingenzorg zijn even belangrijk op De Thermiek. Vrijwel alle leerlingen komen in aanmerking voor revalidatiebehandeling. Zij krijgen tijdens schooltijd therapie. Therapeuten helpen de leerling bij een optimale ontwikkeling en goed functioneren op school. Daarnaast helpen zij ouders/verzorgers bij de thuissituatie.

Lees verder »

Nieuwe dingen leren

Op De Thermiek is iedereen een kanjer en we leren steeds nieuwe dingen. Dat vind ik leuk en mijn juf en ouders ook.

Praktische informatie

Weten wanneer het vakantie is? De precieze schooltijden even opzoeken? Hoe zit het eigenlijk met buitenschoolse opvang? Wat stond er ook alweer in de schoolgids? En hoe kan ik het schoolvervoer regelen? Allemaal vragen waar u op deze pagina’s het antwoord op vindt. De Thermiek informeert u graag. Communicatie met ouders vinden wij belangrijk.

Lees verder »

Medewerkers

Ons team heeft medewerkers met expertise op het gebied van onderwijs, begeleiding en zorg. Zij werken nauw samen rondom de leerling. Op De Thermiek werken we in een multidisciplinair team. Naast leerkrachten, onderwijsbegeleiders en onderwijsassistenten, bestaat het team uit specialisten vanuit diverse zorgdisciplines.

Lees verder »