Visual

Waar staan wij voor?

Ons onderwijs is gericht op uitstroom naar een volwaardige plek in de maatschappij. In de vso-schoolperiode staat voorbereiding op zelfstandig werk en dagbesteding centraal. Vanaf de middenbouw vormen de stages binnen de school een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Daarna kiezen de leerlingen voor hun favoriete dagbesteding of (beschut) werk.

Lees verder »

Ons onderwijsaanbod

Passend onderwijs staat centraal bij alles wat wij doen voor onze leerlingen bij ons op school. Want ieder individu volgt een andere route naar optimaal functioneren en een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Onze vso-afdeling heeft groepen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het ontwikkelingsniveau van elke leerling bepaalt zijn groep en leerroute bij ons op school.

Lees verder »

Onze leerlingenzorg

Goede zorg en aandacht voor onze leerlingen staan bij ons voorop. Dat is de basis van ons handelen. Zowel docenten als therapeuten staan elke dag opnieuw klaar om de leerlingen op weg te helpen naar een zo zelfstandige mogelijk toekomst. De leerlingenzorg vormt een zeer belangrijk onderdeel van het integrale aanbod op het vso van De Thermiek.

Lees verder »

Leren door te doen

Op school hebben we stages, zoals baliestage, houtbewerking en koken. Zo leer ik verschillende dingen die ik later kan inzetten.

Praktische informatie

Weten wanneer het vakantie is? De precieze schooltijden even nazien? Hoe zit het eigenlijk met buitenschoolse opvang? Wat stond er ook alweer in de schoolgids? En hoe kan ik het schoolvervoer regelen? Allemaal vragen waar u op deze pagina’s het antwoord op vindt. De Thermiek informeert u graag. Communicatie met ouders vinden wij belangrijk.

Lees verder »

Medewerkers

Op De Thermiek werken we in een multidisciplinair team. Vanuit de verschillende disciplines en ieders expertise werken we nauw samen om het onderwijs, de leerlingenzorg en de organisatie zo goed mogelijk gestalte te geven. Dat doen we met het oog op de toekomst van onze leerlingen: een zelfstandige plek in de maatschappij.

Lees verder »