Visual

Jaarplanning so

In de Kalender De Thermiek so 2022-2023 vindt u onderstaande informatie per maand en de vrije dagen voor de aanvangsgroepen.

Vakantierooster 2022-2023

Eerste schooldag maandag 22 augustus 2022
Leidens ontzet maandag 3 oktober 2022
Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie vrijdag 23 december 2022 (leerlingen vrij vanaf 12.15 uur) t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede Vrijdag vrijdag 7 april 2023
Tweede paasdag maandag 10 april 2023
Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Tweede pinksterdag maandag 29 mei 2023
Zomervakantie vrijdag 7 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Studiedagen

Donderdag 8 september 2022
Maandag 17 oktober 2022
Vrijdag 27 januari 2023
Woensdag 22 maart 2023
Dinsdag 20 juni 2023

Activiteiten

Ouderavonden

Informatieavond dinsdag 13 september 2022

Oudergespreksmiddagen-/avonden

Donderdag 3 november 2022
Dinsdag 7 maart 2023
Donderdag 29 juni 2023

Overige activiteiten

Sinterklaasfeest maandag 5 december 2022
Kerstviering donderdag 22 december 2022
Koningsspelen vrijdag 21 april 2023
Zomerfeest woensdag 21 juni 2023
Kennismaking nieuwe groep woensdag 5 juli 2023

Thema-avonden
Gedurende het schooljaar organiseren we verschillende
thema-avonden. Afhankelijk van het onderwerp kiezen we
voor een avond per afdeling of voor een avond voor de
ouders van alle afdelingen samen.
Naast dat het goed en prettig is om informatie rond een
bepaald onderwerp te krijgen, zien wij ook het belang van
het ontmoeten van ouders onderling en het in gesprek
gaan met elkaar.