Visual

Onze leerlingenzorg

Een zo zelfstandig mogelijke toekomst bereiken onze kinderen niet alleen met goed onderwijs, maar ook met revalidatie en behandeling. Onze therapeuten helpen hen daarbij.

De leerlingenzorg vormt een belangrijk onderdeel van ons werk. Via overleg, leerlingbesprekingen en registratie volgen en bevorderen we de ontwikkeling van elke leerling. We gebruiken hiervoor het LeerlingVolgSysteem (LVS) ParnasSys. Via het invoeren van toetsresultaten krijgen wij goed zicht op individuele, groeps- en schoolresultaten. De resultaten kunnen aanleiding vormen tot aanpassing van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP, leerlingniveau), het groepsplan (groepsniveau) of het schoolbeleid (schoolniveau).

Didactische en pedagogische ondersteuning

Voor didactische en pedagogische vragen krijgen de leerkracht, onderwijsbegeleider en klassenasssistent ondersteuning van de intern begeleider en de gedragsdeskundige. De gedragsdeskundigen die aan De Thermiek zijn verbonden hebben allen een academische bevoegdheid als psycholoog of orthopedagoog. Vanuit deze deskundigheid vervullen zij een belangrijke rol binnen de leerlingenzorg. Ons onderwijsteam organiseert samen met deze deskundigen werk- en groepsbesprekingen op vaste momenten in het schooljaar. Tussendoor zijn de intern begeleider en gedragsdeskundige op afroep beschikbaar.

Onderwijs en zorg

De combinatie van onderwijs en behandeling zorgt voor een optimale ontwikkeling. Ook verzorgen de therapeuten van Basalt activiteiten samen met het klassenteam of de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij maken daarbij gebruik van speelse vormen, praktische en creatieve activiteiten en allerlei vormen van bewegen.

De verschillende disciplines die we kunnen inzetten zijn:

  • Psychologie;
  • Orthopedagogiek;
  • Fysiotherapie;
  • Ergotherapie;
  • Logopedie;
  • Maatschappelijk werk;
  • Bewegingsagogiek.