Visual

Commissie van Begeleiding

De Commissie van Begeleiding (CvB) volgt de leerling vanaf instroom via doorstroom naar uitstroom en bewaakt de kwaliteit van het onderwijszorgarrangement voor de leerling.

De CvB bestaat uit een revalidatiearts, twee gedragsdeskundigen, een maatschappelijk werkende en de teamleider.

De CvB houdt zich bezig met:

  • beoordeling of een leerling voor het onderwijs op De Thermiek in aanmerking komt;
  • het doen van aanbevelingen voor het begeleiden van de individuele leerling tijdens zijn verblijf op school;
  • het opstellen van een startplan/OPP voor elke nieuwe leerling;
  • het adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het regulier (voortgezet) onderwijs of een andere vorm van (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze taak is gedelegeerd naar het zorgteam en bespreekt de CvB alleen wanneer er geen eenduidigheid bestaat;
  • het adviseren over uitstroom in samenspraak met het zorgteam;
  • specifieke hulpvragen rondom een leerling. Denk hierbij aan crisissituaties zoals: OTS (onder toezichtstelling), melding Veilig Thuis, handelingsverlegenheid bij alle disciplines en vrijstelling van lestijd.