Visual

Revalidatie

De therapeuten op De Thermiek hebben verschillende aandachtsgebieden. Samen zorgen zij voor optimale ondersteuning in het welzijn en functioneren van uw kind.

Een aantal van onze leerlingen heeft revalidatiebehandeling (onder schooltijd) nodig. Dit wordt uitgevoerd door de medewerkers van het Basalt revalidatiecentrum. Zij verrichten ook onderwijsondersteunende activiteiten voor onze school. Hierbij gaat het om advisering en ondersteuning in de klas op het gebied van meubilair, motoriek, eten en drinken, ICT en communicatie.

Samenwerking tussen thuis, school en revalidatie

Er zijn verschillende deskundigen aan De Thermiek verbonden. De fysiotherapeut richt zich met name op het lichamelijk welzijn van uw kind en op houding en bewegingsvaardigheden. De ergotherapeut richt zich voornamelijk op zelfverzorging, vervoer (bijvoorbeeld rolstoelen), spel, vrijetijdsbesteding, schoolse vaardigheden en bediening van apparatuur. De logopedist houdt zich vooral bezig met mondmotoriek, eten, drinken en communicatie. De gedragsdeskundigen hebben een academische bevoegdheid als psycholoog of orthopedagoog. Zij geven advies over de pedagogische aanpak van de leerling. Waar nodig doen zij psychologisch/orthodidactisch onderzoek bij een leerling. Eveneens vervullen de gedragsdeskundigen een centrale rol in de samenwerking tussen thuis, school en revalidatie. Hiervoor hebben zij regelmatig overleg met de revalidatiearts en nemen zij deel aan de behandelplanbespreking van het revalidatieteam.