Visual

Onze organisatie

Onze organisatie werkt met professionals die in een sfeer werken die zich kenmerkt door saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid voor het kind.

Wij stemmen onze aanpak af op de onderwijs- en zorgbehoefte van elke leerling. Daarvoor werken we integraal samen met Basalt revalidatie, waarbij taken en verantwoordelijkheden helder zijn.

Verschillende niveaus

Onze leerlingen hebben uiteenlopende onderwijsbehoeften. Om de leerlingen optimaal te laten profiteren van het onderwijs, kent de school afdelingen met daarbinnen verschillende niveaus. We hebben leerroutes so en leerroutes vso. Het doel hiervan is het ontwikkelingsperspectief van de leerling te verduidelijken op de korte en langere termijn.

Stichting Resonans

De Thermiek maakt onderdeel uit van Resonans. Deze onderwijsstichting richt zich op speciaal onderwijs, ambulante begeleiding en behandeling met zorg. Naast onze school maken twee andere mytyl/tyltyl en drie zml-scholen deel uit van Resonans. Zij hebben samen achttien afdelingen so, vso, vmbo of een onderwijs-zorgarrangement.

Resonans is een organisatie met korte lijnen. We willen bereikbaar en benaderbaar zijn voor onze leerlingen, medewerkers, ouders en onze (keten)partners. Deze onderwijsstichting waartoe De Thermiek behoort, omarmt een manier van werken die uitgaat van richting geven en ruimte bieden. Leidinggevenden en sectordirectie scheppen de voorwaarden waaronder onze onderwijsteams ieder kind optimaal tot bloei laten komen, ongeacht zijn beperking.