Visual

Medewerkers

Ons team heeft medewerkers met expertise op het gebied van onderwijs, begeleiding en zorg. Zij werken nauw samen rondom de leerling.

Op De Thermiek werken we in een multidisciplinair team. Naast leerkrachten, onderwijsbegeleiders en onderwijsassistenten, bestaat het team uit gedragsdeskundigen, intern begeleiders, vakleerkrachten voor muziek en bewegingsonderwijs, ICT-specialisten, verpleegkundigen, administratief personeel, facilitaire medewerkers en de afdelingsdirecteuren en sectordirectie.

Ieder zet zijn expertise in om samen het onderwijs, de leerlingenzorg en de organisatie zo goed mogelijk gestalte te geven. Daarbij verzorgen de revalidatieartsen en therapeuten van Basalt de revalidatiebehandelingen en onderwijsondersteuning

Leraren, onderwijsbegeleiders en onderwijsassistenten

De dagelijkse leiding van de groep berust bij de leraar of onderwijsbegeleider, in samenwerking met de intern begeleider. Een onderwijsassistent ondersteunt de leraar of onderwijsbegeleider. De leraar of onderwijsbegeleider is eerstverantwoordelijke voor het onderwijsprogramma, de onderwijsassistent voor de verzorging. De groepsleiding is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Vakleraren verzorgen onze sportlessen.

Interne begeleiding

De intern begeleiders ondersteunen de leraren en onderwijsbegeleiders op het gebied van klassenmanagement, onderwijsaanbod of vraagstukken en vernieuwingen op onderwijsgebied.

Intern begeleider

Wat doet onze intern begeleider (IB’er)?

  • de IB’er kan zowel door collega’s als door ouders gevraagd worden voor advisering ten aanzien van situaties waarin een leerling extra zorg vraagt (bijvoorbeeld aanpassingen in het leerprogramma, overgang naar een andere groep of school of bij opvallend gedrag);
  • de IB’er ondersteunt de leerkrachten bij hun onderwijskundige taak, zij heeft regelmatig een klassenbespreking met het klassenteam om de voortgang te bewaken;
  • de IB’er neemt deel aan het zorgteam, waarin samen met management en gedragsdeskundigen de ontwikkeling van leerlingen wordt besproken;

De intern begeleiders zijn:
Janneke Janson – jjanson@resonansonderwijs.nl
Joke Tebeest – jtebeest@resonansonderwijs.nl
Reny Loos – rloos@resonansonderwijs.nl
Yolanda van der Kraan – yvanderkraan@resonansonderwijs.nl

Stagecoördinator

De stagecoördinator ondersteunt de leerlingen vanaf 15-16 jarige leeftijd en hun ouders bij het maken van de keuze voor dagbesteding. Hij neemt (arbeidsinteresse) testen af en houdt gesprekken met leerlingen en ouders over de wensen en mogelijkheden wat betreft dagbesteding of (beschutte) arbeid. De stagecoördinator begeleidt leerlingen en ouders tijdens oriëntatiebezoeken bij verschillende vormen van dagbesteding. Vervolgens onderzoekt hij in overleg met leerling en ouders de mogelijkheid om stage te lopen bij de dagbesteding waar de voorkeur naar uit gaat. Tijdens de stage zorgt hij voor het onderhouden van de contacten met de stagebegeleiders en de terugkoppeling naar ouders en groepsleiding op school.

De stagecoördinator is Paul Gerritsen – pgerritsen@resonansonderwijs.nl.

Gedragsdeskundige

Aan school zijn gedragsdeskundigen verbonden. Allen hebben een academische bevoegdheid als psycholoog of orthopedagoog. Vanuit deze deskundigheid vervullen zij een belangrijke rol binnen de leerlingenzorg. Zij geven advies met betrekking tot de pedagogische aanpak van de leerling. Waar nodig doen zij psychologisch/orthodidactisch onderzoek bij een leerling. De gedragsdeskundigen vervullen een centrale rol in de samenwerking tussen thuis, school en revalidatie. Hiervoor hebben zij regelmatig overleg met de revalidatiearts en nemen zij deel aan de behandelplanbespreking van het revalidatieteam.

De gedragsdeskundigen zijn:
Lieke Rasker – lrasker@resonansonderwijs.nl
Agaat van Leeuwen – avanleeuwen@resonansonderwijs.nl
Merel Vos – mvos@resonansonderwijs.nl
Janneke Bos-Pak – jbos@resonansonderwijs.nl
Maartje Buitelaar – mbuitelaar@resonansonderwijs.nl

Managementassistenten: Angela van den Berg en Jeanette Varkevisser  – administratie@dethermiek.nl

Secretariaat leerlingenzorg:
Angela van den Berg en Jeanette Varkevisser – leerlingenzorg@dethermiek.nl