Visual

Ons netwerk

De Thermiek werkt intensief samen met ouders en organisaties die het onderwijs ondersteunen of aanvullen, zoals partners in zorg, revalidatie of (beschut) werk.

Samen sterk

Ouders en groepsleiding werken beiden aan de ontwikkeling van de kinderen. Daarom vinden wij een goede communicatie tussen school ouders van groot belang. Zeker voor de kinderen die zelf moeite hebben met communiceren, zijn communicatie en samenwerking tussen ouders en school belangrijk om er zeker van te zijn dat het kind het goed maakt.

Oudercontact

Vanuit De Thermiek organiseren wij op verschillende manieren contactmomenten. Dat gebeurt onder meer via een maandelijkse oudernieuwsbrief. Verder geven we actuele schoolgidsen uit, bespreken we het handelingsplan en organiseren ouderavonden. Ook gebruiken we de ouderwebsite Parro. Dat is een digitaal platform waarop de groepsleiding en therapeuten berichten schrijven.

Samenwerkingsverbanden

De Thermiek maakt onderdeel uit van Resonans. Deze onderwijsstichting heeft zich herkenbaar en krachtig gepositioneerd binnen de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Ketenpartners

De kracht van De Thermiek zit in de integrale aanpak van onderwijs, zorg en ondersteuning. De therapeuten die kinderen en leerlingen behandelen werken vanuit de stichting Basalt.