Visual

SWV po/vo

Het passend onderwijs is doorlopend in ontwikkeling. Daarom vinden wij het belangrijk om een sterke positie in te nemen binnen de samenwerkingsverbanden.

De Thermiek maakt deel uit van stichting Resonans. Resonans is vertegenwoordigd in de samenwerkingsverbanden primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). Bij een groot aantal samenwerkingsverbanden (SWV’s) hebben we een positie op bestuurlijk niveau. Dit is belangrijk om voorzieningen en financiën voor ons speciaal onderwijs zeker te stellen.

Hier vindt u een overzicht van de SWV’s waarvan Resonans deel uitmaakt.

Samenwerkingsverbanden en De Thermiek

Aanmelden voor plaatsing op De Thermiek, verloopt via het samenwerkingsverband dat hoort bij de woonplaats van uw kind. Onze school participeert in de SWV’s voor de regio’s waaruit de meeste leerlingen afkomstig zijn. Er is een onderscheid in primair en voortgezet onderwijs. Binnen een samenwerkingsverband maken wij afspraken over hoe de scholen ervoor zorgen dat alle leerlingen passend onderwijs krijgen. Op de site www.speciaalonderwijsleiden.nl kunt u zien welke so-scholen er in de regio zijn. Hieronder de voor De Thermiek meest relevante SWV’s.

Primair onderwijs:

■ Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden e.o. (2801) www.pporegioleiden.nl
Gemeenten: Kaag en Braassem (m.u.v. postcodes 2355, 2451, 2465 en 2481), Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude.

■ Samenwerkingsverband Rijnstreek (2813) www.swvrijnstreek.nl
Gemeenten: Alphen aan den Rijn (m.u.v. postcode 2771), Kaag en Braassem (postcodes 2355, 2451, 2465 en 2481), Nieuwkoop.

■ Samenwerkingsverband Primair Onderwijs voor de Duin- en Bollenstreek (2812) www.swv-db.nl
Gemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen

■ Samenwerkingsverband Midden Holland (2814) www.swv-po-mh.nl
Gemeenten: Alphen aan den Rijn (postcode 2771), Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zuidplas (postcodes 2751, 2752, 2761 en 2841).

Voortgezet onderwijs:

■ Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vo (2801) www.swvvo2801.nl
Gemeenten: Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude.

■ Samenwerkingsverband vo/vso Duin en Bollenstreek (2803) www.swvduinenbollenstreek.nl
Gemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen.

■ Samenwerkingsverband vo/vso Midden-Holland en Rijnstreek (2802) www.swv-vo-mhr.nl
Gemeenten: Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nieuwkoop, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zuidplas (postcodes 2751, 2752, 2761 en 2841).

Informatie voor ouders

Het is voor ouders niet altijd makkelijk de weg te vinden in onderwijsland, zeker niet als een kind speciale onderwijsondersteuning nodig heeft. Om ouders en andere betrokkenen hierbij te helpen, hebben de besturen van de Leidse scholen voor speciaal (basis)onderwijs een gezamenlijke website ontwikkeld: www.speciaalonderwijsleiden.nl. De website biedt overzicht, laat zien hoe het speciaal (basis)onderwijs is georganiseerd en welke organisaties zijn betrokken. Bovendien biedt de site een lijst met scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio met informatie waarin zij gespecialiseerd zijn en een link naar de eigen websites van deze scholen.

Informatie voor medewerkers

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. Meer lezen over thema’s als samenwerking tussen verschillende onderwijstypen, professionalisering of de organisatie van de SWV’s kan op de website Steunpunt Passend Onderwijs.