Visual

Totale Communicatie

De Thermiek vindt het belangrijk dat communicatie tussen de leerlingen en de mensen in hun omgeving optimaal verloopt. Om dit te bereiken zetten we verschillende communicatiemiddelen in.

We maken gebaren om begrippen uit het dagelijkse leven te ondersteunen. In samenwerking met Basalt revalidatie geven we dit vorm. In elke klas is het dagprogramma zichtbaar voor de leerlingen door middel van een planbord met pictogrammen die we door de hele school gebruiken. Niet elke leerling heeft dit nodig, toch geeft het voor alle leerlingen duidelijkheid over hoe de dag eruitziet.

Voor een aantal leerlingen zijn pictogrammen echter te moeilijk en gebruiken we foto’s of voorwerpen om het dagprogramma aan te geven. Een onderdeel van Totale Communicatie is het ‘pictolezen’ dat we aanbieden aan de leerlingen van leerroute 3. Pictolezen is een vorm van lezen met behulp van pictogrammen.