Visual

Ons onderwijsaanbod

Iedere jongere is anders. Dat begrijpen wij goed. Daarom kijken wij altijd allereerst naar de jongere zelf. Daarna bepalen we welke leerroute de leerling volgt.

Richtlijn onderwijsaanbod

Wij gebruiken de leerroutes van het Centrum Educatieve Dienst. Deze leerroutes geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van hun schooltijd. Elke leerroute kent een specifiek onderwijsprogramma en leerniveau. De leerroutes gebruiken wij als richtlijn voor ons onderwijsaanbod. De komst van het landelijk doelgroepenmodel geeft een nieuwe impuls aan de eenduidigheid en vergelijkbaarheid van het speciaal onderwijs. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en de ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming. Het achterliggende doel is namelijk om de ambitie omhoog bij te stellen en het beste uit elke leerling te halen. Dat heeft gevolgen voor de namen van de door ons gebruikte leerroutes.

Welbevinden en weerbaarheid

Het sociaal-emotioneel welbevinden van een leerling heeft veel invloed op de manier waarop hij of zij functioneert. Daarom besteden wij hier veel aandacht aan. Dit doen wij onder andere via spel, gesprek en creativiteit. Doel van deze lessen is om leerlingen weerbaarder te maken. We vinden het daarnaast belangrijk dat de leerlingen meer zicht krijgen op pesten en plaaggedrag. En dat zij leren hoe zij daarmee om kunnen gaan. Zo leren zij goed voor zichzelf te zorgen. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en ze leren omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. Zowel dichtbij als verder weg.