Visual

Leerroutes en groepen

We gebruiken leerroutes om het ontwikkelingsperspectief van de leerling helder te maken. Zo bepalen we het onderwijsaanbod en meten we de resultaten beter

Ook is deze indeling bedoeld om de ontwikkelingen van leerlingen beter te kunnen volgen en het verwachtingspatroon van ouders en school beter op elkaar af te stemmen. Onze Commissie van Begeleiding stelt op basis van het ontwikkelingsperspectief van de leerling de keuze in onderwijs- en zorgaanbod vast. Dit kan later bijgesteld worden, afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling.

Landelijk doelgroepenmodel

Dit model is ontwikkeld om per individuele leerling de hoogst mogelijke ambitie te bepalen en vooral om deze beter inzichtelijk te maken. Ook helpt het om te bepalen wat het beste uitstroomniveau is voor de leerling. En het verbetert de communicatie met ouders en andere belanghebbenden, zoals de Onderwijsinspectie en samenwerkingspartners. De Thermiek werkt volgens het landelijk vastgestelde doelgroepenmodel. Het model onderscheidt verschillende leerroutes. Hieronder staan de leerroutes voor het vso uitgewerkt.

Uitstroomprofiel dagbesteding

Het vso-uitstroomprofiel Dagbesteding kent drie leerroutes: leerroute 1-2, 3 en 4.

Leerroute 1-2

Leerlingen in leerroute 1-2 hebben met motorische beperkingen in combinatie met een ernstige verstandelijke beperking (IQ <35) of een verstandelijke beperking in combinatie met een bijkomende stoornis. Zij hebben een TLV categorie-3 toekenning. Deze leerlingen behoren tot de zogeheten emb-doelgroep (ernstig meervoudig beperkt).

Overige kenmerken zijn:

  • De leerling is voor een optimale ontwikkeling altijd aangewezen op individuele hulp.
  • De leerling heeft veel structuur en therapeutische ondersteuning nodig.
  • De leerling is gebaat bij een veilige omgeving met veel rust en continuïteit.
  • De leerinhouden hebben een functioneel karakter en zijn gericht op participatie in de omgeving.

Uitstroomprofiel

Tussen 16 en 19 jaar verlaten deze leerlingen de school en gaan dan naar een vorm van belevingsgerichte dagbesteding

De groep

De Nachtegalen.

Leerroute 3

Leerlingen in leerroute 3 zijn leerlingen met een lichamelijke beperking en een matige verstandelijke beperking (IQ 35 – 50) met soms bijkomende stoornissen/problemen en een TLV categorie 3-toekenning.

Overige kenmerken zijn:

  • De leerling beschikt niet of in geringe mate over de voorwaarden voor het leren van ‘schoolse’ vakken, zoals lezen en rekenen.
  • De leerling heeft interesse in mensen en activiteiten, is gericht op de ander en op communicatie.
  • De leerling heeft een geringe mate van zelfredzaamheid.

Uitstroomprofiel

Tussen 16 en 19 jaar stromen deze leerlingen uit naar activerende of arbeidsmatige dagbesteding.

De groepen

De Tuinfluiters, De Grutto’s en De Wielewalen.

Leerroute 4

Leerlingen in leerroute 4 zijn leerlingen met zowel een lichamelijke beperking als een matige tot lichte verstandelijke beperking (IQ van 50-70) en een TLV categorie 2 of 3 toekenning.

Overige kenmerken zijn:

  • Soms is er sprake van bijkomende stoornissen waardoor een leerling functioneert op zeer moeilijk lerend (zml) niveau.
  • De leerling toont interesse in cijfers en letters en er is een beperkte mate van opdrachtgerichtheid.
  • De leerling is in staat om methodisch lees- en rekenonderwijs te volgen op zml-niveau.

Het niveau bij aanvang van het vso ligt voor de vakgebieden lezen en rekenen op het niveau van groep 3 of begin groep 4. Dit is gelijk aan niveau 6 op de CED-leerlijn voor vso-zml.

Uitstroomprofiel

Tussen 16 en 19 jaar stromen de leerlingen in leerroute 4 uit naar arbeidsmatige dagbesteding.

De groepen

De Kieviten en De Zwaluwen.