Visual

Leerlingenzorg

De combinatie van onderwijs en behandeling zorgt voor een optimale ontwikkeling van leerlingen. Op verschillende manieren volgen wij hun ontwikkeling.

Via overleg, leerlingbesprekingen en registratie volgen en bevorderen we de ontwikkeling van elke leerling. We gebruiken hiervoor het Leerlingvolgsysteem ParnasSys. Via het invoeren van toetsresultaten krijgen wij goed zicht op individuele, groeps- en schoolresultaten. De resultaten kunnen aanleiding vormen tot aanpassing van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP, leerlingniveau), het groepsplan (groepsniveau) of het schoolbeleid (schoolniveau). Is het nodig? Dan passen we het onderwijsaanbod aan. De vorderingen worden bijgehouden in een portfolio.

Het zorgteam

De leerkracht en klassenassistent krijgen hulp van een zorgteam voor didactische en pedagogische vragen. Dit team bestaat uit een intern begeleider, een gedragsdeskundige en de teamleider. De gedragsdeskundigen die aan De Thermiek zijn verbonden hebben een academische bevoegdheid als psycholoog of orthopedagoog. Vanuit deze deskundigheid vervullen zij een belangrijke rol binnen de leerlingenzorg. Ons onderwijsteam organiseert samen met deze deskundigen werk- en groepsbesprekingen op vaste momenten in het schooljaar. Tussendoor zijn de intern begeleider en gedragsdeskundige op afroep beschikbaar.

Onderwijs en zorg

Naast individuele behandeling, verzorgen de therapeuten van Basalt activiteiten samen met het klassenteam of de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij maken daarbij gebruik van speelse vormen, praktische en creatieve activiteiten en allerlei vormen van bewegen.

De verschillende disciplines die we kunnen inzetten zijn:

  • Psychologie;
  • Orthopedagogiek;
  • Fysiotherapie;
  • Ergotherapie;
  • Logopedie;
  • Maatschappelijk werk;
  • Bewegingsagogiek.