Visual

Onderwijs kleuters

Bij de kleuters (4 tot 6-jarigen) staat spelen centraal. Door te spelen leert een kleuter enorm veel en verovert hij een breed scala aan begrippen.

Kleutergroepen

De Merels, De Mussen, De Eenden en De Mezen

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In de kleutergroepen werken we volgens Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Voor een aantal vakgebieden werken we met thema’s. Deze bieden we aan in blokken van zes tot acht weken. Binnen elk thema werken we aan het uitbreiden van de belevingswereld van de leerlingen (wereldoriëntatie). De thema’s sluiten aan bij de beleving van de kleuters. Aan elk thema verbinden we activiteiten die de kinderen uitvoeren. Dat doen zij met de hele groep of in kleinere groepjes.

Van winkel tot circus

De kinderen spelen in een speciale thema-spelhoek. De spelhoek is bijvoorbeeld een huis, winkel, school of circus. Ook leidt de spelhoek vaak weer tot andere activiteiten. Bij een winkel heb je namelijk geld nodig. Dat maken de kinderen dan bij het knutselen.

Van de verfhoek tot de boekenhoek

De kleuters kunnen spelen en leren in verschillende hoeken. Van een zand-, water- en bonentafel voor sensopathisch spel tot een verfhoek. En van een bouwhoek tot een spelletjeshoek en een boekenhoek. In sommige kleutergroepen is er ook een lees-en schrijfhoek.

Met Groei en Praatboeken

Bij de voorbereiding en uitvoering van het thema gebruiken we methoden zoals ‘Groei’, ‘Pyramide’ en ‘Praatboeken’.