Visual

Muziek

Voor de muzieklessen hebben we een vakleerkracht. Muziek kent verschillende aspecten: muziek maken, muziek beluisteren en bewegen op muziek.

Bij het vak muziek werken we vanuit het vier componentenmodel: de sociale component, de cognitieve component, de emotionele component en de lichamelijke component.

Deze componenten zijn onlosmakelijk met verbonden. Het componentenmodel stelt elke leerling in staat om op een zinvolle en creatieve manier met muziek in aanraking te komen.