Over ons onderwijs

We gaan uit van mogelijkheden en bereiden leerlingen voor op een volwaardige plek in de maatschappij.

Dit is onze missie. Op deze manier geven wij ons onderwijs vorm en richten wij het pedagogisch en didactisch klimaat in.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich bij ons veilig voelen. En dat zij worden uitgedaagd zich te ontwikkelen op een manier die aansluit bij hun individuele mogelijkheden. Wij werken opbrengstgericht met de leerlingen. Daarbij volgen wij de Wet passend onderwijs. Zo werken wij niet alleen met verschillende leerlijnen, maar krijgen leerlingen ook lessen beweging, schoolzwemmen, muziek en ICT.

beweging

Schoolplan

In 2015 hebben wij een nieuw schoolplan opgesteld. In het schoolplan beschrijven wij onze doelstellingen en werkwijzen zoals vakken en methodes. Het plan beslaat meerdere jaren en geldt tot 2019. Elk jaar bekijken wij de gestelde doelen en stellen die zo nodig bij. Hier kunt u ons schoolplan inzien.

Onze kernwaarden

Wij onderscheiden vijf kernwaarden:

  • je doet ertoe
  • ontplooien van talenten
  • bevorderen van zelfstandigheid
  • verantwoordelijkheid
  • respectvol samenwerken

En dit alles met … plezier!