Visual

Wees op tijd met de vervoersverklaring

In de maanden april en mei, stuurt de gemeente een aanvraagformulier aan ouders van leerlingen aan een mytyl-tyltylschool zoals De Thermiek. Wanneer uw kind volgend schooljaar gebruik wil maken van leerlingvervoer, vult u het aanvraagformulier in en stuurt dat terug naar de gemeente.

Wanneer u niet in de gemeente Leiden woont, moet u daar ook de vervoersverklaring aan toevoegen die wij begin/half april meegeven aan uw zoon of dochter.

Het is erg belangrijk om de formulieren op tijd in te leveren. In ieder geval voor 1 juli 2022. De gemeente heeft namelijk tijd nodig om het vervoer voor het volgend schooljaar te regelen.

Mocht u geen formulier hebben ontvangen, neemt u dan voor de zekerheid contact op met de gemeente waar u woont. Wees daar proactief in, want wanneer u geen actie onderneemt, dan doet de gemeente dat ook niet en heeft uw kind geen vervoer.