Visual

Perron 71

Het zal veel ouders niet ontgaan zijn, er is dit schooljaar een wijziging geweest wat betreft de naschoolse opvang binnen De Thermiek. Wij zijn hiervoor in zee gegaan met jeugdhulporganisatie Inzowijs. Zij hebben een naschoolse zorggroep opgericht; Perron 71.

Perron 71 is een veilige groep waar elk kind de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft, om zich op zijn of haar tempo te kunnen ontwikkelen. De begeleiders zijn enthousiaste young professionals die volgens deze werkwijze aan de slag gaan.

Aanspreekpunten

Willemijn Kemp, Boyd van Kommer en Ramon Meijer zijn vanuit Inzowijs de verantwoordelijke zorgcoördinatoren. Zij zijn voor ouder(s)/verzorger(s) het aanspreekpunt van Perron71 en zijn verantwoordelijk voor de inzet en vormgeving van de begeleiding op Perron71.

Aanmelden bij Perron71

Om te vragen naar de mogelijkheden voor uw kind en of er een plek beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar perron71@inzowijs.nl