Visual

Vrijwilligers

Onze leerlingen hebben soms meerdere beperkingen. Zij hebben bij onze activiteiten extra begeleiding nodig. Daarom zijn we heel blij met onze vrijwilligers.

Vrijwilligers binnen de school helpen bij allerlei activiteiten, zoals bewegingsonderwijs, de bibliotheek en het onderhoud van het wagenpark. Hun hulp is voor ons onmisbaar. Onze vrijwilligers hebben allen een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

Extra handen zijn altijd welkom. Wil je je inzetten als vrijwilliger? Neem dan contact op met afdelingsdirecteur Tiny Hoekema: thoekema@resonansonderwijs.nl.