Visual

Stagelopen

Voldoende kennis en zorg voor onze leerlingen in de toekomst vinden we erg belangrijk. Daarom zijn stagiairs en stagiaires heel welkom!

Stagelopen kan op De Thermiek of bij een van de andere scholen binnen Resonans. We zorgen voor uitstekende begeleiding. We hebben afspraken met verschillende opleidingsinstituten over de mogelijkheden om stage te lopen.

Stagiairs van verschillende opleidingen lopen op onze school mee. Dat kan zijn met een van de groepen of met de therapeuten. Wij vinden de aanwezigheid van stagiaires in onze school belangrijk, mede met het oog op toekomstige kennis en zorg binnen het speciaal onderwijs. De stagiair verzorgt lessen of andere activiteiten onder leiding van de leerkracht of onderwijsbegeleider. De verantwoordelijkheid voor het werken in de groep en met de leerling(en) blijft te allen tijde bij de leerkracht of behandelaar.

Wil je bij ons stage lopen? Stuur dan een verzoek per e-mail naar afdelingsdirecteur Tiny Hoekema: thoekema@resonansonderwijs.nl.