Visual

Webinar over autisme en seksualiteit

Verliefdheid en seksualiteit spelen in het leven van kinderen en jongeren met autisme net zo’n rol als in dat van anderen. Een aantal dingen vragen wel extra aandacht. In een webinar van het Centrum voor Jeugd en Gezin op 8 november wordt besproken wat ouders/opvoeders kunnen doen.

Contact met de ander
De lichamelijke ontwikkeling en hormonale veranderingen in de puberteit zijn bij alle kinderen hetzelfde. Wat het voor kinderen met autisme lastiger maakt, is dat verliefdheid, relaties en seksualiteit zich afspelen in het contact met de ander. In het algemeen geldt dat contact maken en houden voor mensen met autisme vaak moeilijk is. En dat speelt dus ook een rol in hun seksuele ontwikkeling.

Begeleiding
In de webinar komen vragen aan de orde als: hoe bespreek je de seksuele ontwikkeling met je kind, hoe reageert het op de verhalen van anderen en hoe begeleid je als ouder je kind op het gebied van verkering, liefdesrelaties en seks?

Aanmelden
De webinar vindt van 19.30 tot 21.30 uur plaats via Zoom. Aanmelden kan via deze link.