Oudercontact

De schooltijd van uw kinderen is een waardevolle tijd. Het vormt hen en zij ontwikkelen zich. Een goed contact tussen school en ouders is daarbij onmisbaar. Hoe maken wij dit mogelijk?

Het klassenteam als dagelijks contactpersoon

Helaas kunt u uw kind niet altijd zelf naar De Thermiek brengen. Wij vinden het daarom belangrijk dat u goed contact heeft met het klassenteam van uw kind. U kunt hen al uw vragen stellen over uw kind. Kunnen zij u niet helpen? Dan leggen zij uw vraag voor aan de juiste persoon. Meestal is dat de intern begeleider of teamleider.

Regelmatig contact via verschillende kanalen

Naast dit dagelijkse contact hebben wij ook een aantal overlegmomenten en informatiekanalen ingevoerd. Zo kunnen wij het contact en de communicatie tussen school en ouders bevorderen. Zo houden wij ouderavonden, krijgt u iedere maand een oudernieuwsbrief en kunt u deelnemen aan onze beveiligde website MaxClass. Ook heeft iedere klas een klassenouder. Bent u nieuw op school? Dan komt het klassenteam bij u op huisbezoek.

Contact na een scheiding

Zijn ouders gescheiden? Dan kunnen er soms lastige situaties ontstaan. Wie informeren wij en communiceren wij met beide ouders? Wij hebben daarbij altijd het welzijn van het kind voor ogen. Ook volgen wij de wettelijke regels voor de informatieplicht bij gescheiden ouders.

Lees hier hoe wij precies omgaan met informatieverstrekking over leerlingen.