Visual

Waar staan wij voor?

Vanuit ons uitgangspunt ‘Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid’ zien we graag dat leerlingen in toenemende mate verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces.

Onze medewerkers geven daarbij uiteraard de nodige ondersteuning. Op die manier zullen de leerlingen na vijf jaar voldoende zijn toegerust om in een mbo-opleiding in te stromen en daar een beroepsopleiding met goed gevolg af te  ronden.

Samenwerking met reguliere school

De samenwerking met een reguliere vmbo-school speelt hierbij een belangrijke rol. Door samen met een grote groep reguliere scholieren een gebouw te delen, pauzes te houden, feesten te vieren en regelmatig ook lessen te volgen, leren onze leerlingen op een volwaardige manier deel uit te maken van de maatschappij. Een samenleving waarin iedereen anders is en zijn eigen, unieke plek inneemt.

Beroepscollege Leystede

De Thermiek is gehuisvest in hetzelfde gebouw als het Bonaventura College, locatie vmbo Boerhaavelaan, een school voor regulier vmbo-onderwijs. We werken nauw met hen samen. Leerlingen doen examen via deze reguliere school en volgen er ook hun eventuele praktijkvakken. In de loop van het schooljaar 2020-2021 zullen wij gezamenlijk een nieuw schoolgebouw betrekken waarvan de bouw nu volop in gang is. Het gebouw krijgt de naam ‘Beroepscollege Leystede’.

We zorgen voor een uitdagende omgeving

De docenten zorgen voor een uitdagende leeromgeving waarin leerlingen goed begrijpen wat van hen verwacht wordt. We hebben naast leslokalen ook verschillende praktijklokalen met voorzieningen als een goed geoutilleerde keuken, gereedschappen en digitale apparatuur. Dit biedt de leerlingen meerdere mogelijkheden om de leerstof op te nemen, te verwerken of toe te passen. Daarnaast leren de leerlingen ook buiten de school, bijvoorbeeld tijdens stages, excursies en thema-activiteiten. De leerlingen gaan tijdens hun schoolcarrière één keer op kamp. Wij organiseren voor onze leerlingen gemiddeld twee excursies per jaar per groep en deze zijn vaak gekoppeld aan een thema binnen een vakgebied.