Visual

Waar staan wij voor?

Op het vso-vmbo van De Thermiek telt ieder talent. We gaan uit van mogelijkheden en kansen voor al onze leerlingen. Wij verwachten op school veel van hen, omdat we erin geloven dat onze leerlingen op die manier het beste uit zichzelf kunnen halen. Een van onze uitgangspunten is: ‘Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid’.

Lees meer »

Ons onderwijsaanbod

Het vmbo van De Thermiek is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. We zijn gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking, een chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel. Wij leiden op voor een regulier vmbo-diploma, waarbij de vakken gelijk zijn aan de vakken op het reguliere vmbo-onderwijs.

Lees meer »

Onze leerlingenzorg

Onderwijs en leerlingenzorg zijn even belangrijk op De Thermiek. Veel leerlingen komen in aanmerking voor revalidatie. De Thermiek werkt nauw samen met Basalt revalidatie. Deze samenwerking is verweven in ons onderwijssysteem en onze organisatie. Een optimale ontwikkeling bereiken onze leerlingen door goed onderwijs én goede zorg.

Lees meer »

Gericht opleiden

Vmbo De Thermiek heeft leuke praktijklessen. Zo kan ik de juiste keuze voor een mbo maken, om later een baan op kantoor of juist in de horeca of de zorg te krijgen.

Praktische informatie

Ouders/verzorgers zien wij als belangrijke partners van de school. Een goede samenwerking tussen school en thuis is van essentieel belang bij een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Naast informatie via deze website, kunnen leerlingen en ouders in SOMtoday veel informatie vinden over het lesprogramma en de prestaties van de leerling.

Lees meer »

Medewerkers

Het team bestaat uit professionals met verschillende achtergronden en kwaliteiten om zo goed mogelijk onderwijs en ondersteuning te bieden aan de leerlingen van vmbo De Thermiek. Naast docenten, onderwijsbegeleiders en klassenassistenten, bestaat het team uit een groot aantal specialisten vanuit een breed palet aan zorgdisciplines.

Lees meer »