Visual

Praktische informatie

Via het menu aan de rechterkant van deze pagina vindt u informatie over praktische zaken, zoals het rooster en de lestijden. Hieronder leest u meer over ziek melden en verlof aanvragen.

Verzuim

Is uw kind ziek? Geef dit dan door aan het secretariaat van school via telefoonnummer (071) 519 54 90. Dit doet u voordat de school begint. Meld uw kind bij ziekte of afwezigheid ook zelf af bij het taxibedrijf.

Meld uw zoon of dochter ook af bij Basalt

Kan uw kind niet op school komen? Dan vragen wij u om uw kind ook af te melden bij het Basalt revalidatiecentrum. Dit kan bij het Inschrijfbureau van Basalt via telefoonnummer (071) 519 52 70.

Verlof

Wilt u verlof aanvragen buiten de normale schoolvakanties om? Vult u dan even dit verlofformulier in. Vervolgens levert u het ingevulde formulier in bij de afdelingsdirecteur. Verlofaanvragen handelen wij af op basis van de algemene verlofregeling.

Wilt u langer dan tien dagen verlof?

Voor verlof van meer dan tien dagen overleggen wij met het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland. Vraag verlof altijd van tevoren aan!

Is uw kind niet op school zonder opgave van reden of zonder toestemming? Dan zien wij dit als ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim moeten wij melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin uw kind woont.