Visual

Uitstroom dagbesteding

Leerlingen die het uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ volgen krijgen een praktisch gericht onderwijsprogramma. Het oefenen in sociale vaardigheden, vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid staan hierbij centraal.

Groepsindeling

Op De Thermiek delen we de groepen wat anders in dan in het reguliere onderwijs. We werken niet met jaarklassen, maar we kijken naar de mogelijkheden van de individuele leerlingen en die van de groep. In het vso-uitstroomprofiel dagbesteding stromen ieder jaar nieuwe leerlingen van verschillende leeftijden in. Daardoor wisselen de groepen ieder jaar van samenstelling. En ieder jaar stemmen wij de groepsplannen opnieuw af. Zodat de plannen zo goed mogelijk passen bij het leerniveau van de nieuwe groep. Daarbij blijft het leerprogramma van de individuele leerling hetzelfde.

Bij het samenstellen van de groepen kijken we naar:

  • Leeftijd, leerprestaties en leerniveau;
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Zorgbehoefte;
  • Andere specifieke aspecten.

Voor wie?

De leerlingen die leerroute 1-2, 3 en 4 volgen, stromen op hun twaalfde jaar door naar het vso-uitstroomprofiel dagbesteding.