Visual

Stage

De stages zien we als voorbereiding op de dagbesteding en op de transitie naar wonen, vrije tijdsbesteding en burgerschap.

De begeleiding is gericht op het maken van een specifieke keuze op het gebied van werkmogelijkheden en -wensen en de daarbij benodigde vaardigheden en competenties.

Interne stages midden- en bovenbouw (15 – 18 jaar)

Vanaf de middenbouw vormen de stages binnen de school een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Dit zijn interne stages van een half jaar. De leerlingen maken dan kennis met verschillende stages, zoals de natuur-, recycle-, bloemen-, crea-, muzische-, houtbewerking- en kookstage. Er is bij de stages veel aandacht voor sociale vaardigheden, zelfstandig werken en een goede werkhouding.

LOL-stages in de midden- en bovenbouw (15 – 18 jaar)

Leerlingen tussen 15 en 18 jaar kunnen in aanmerking komen voor ‘leren op locatie’ (LOL). Voorwaarde voor een LOL-plek is dat de leerling voldoet aan de minimale criteria die we hiervoor hanteren, zoals een goede werkhouding, een hele dag stage kunnen lopen, een bepaalde mate van zelfstandigheid en een goede handfunctie.

Brancheopleiding in de bovenbouw (16 tot 18 jaar)

Voor een enkele leerling uit leerroute 4 behoort het volgen van een brancheopleiding in de bovenbouw tot de mogelijkheden. Deze leerling moet voldoen aan de voorwaarden die de brancheopleiding stelt.

Arbeidsinteressetest

Bij de leerlingen van leerroute 4 wordt op 15 of 16-jarige leeftijd een arbeidsinteressetest afgenomen. Door de stage-ervaringen en de interessetest ontstaat een beeld van de voorkeur van de leerling.

Bovenbouwstages binnen de dagbesteding

De bovenbouwstages markeren de overgang naar wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap. De jongeren gaan samen met de ouders, groepsleiding en de stagecoördinator een keuze maken voor een vorm van dagbesteding. Gekeken wordt naar de wensen en de kennis en vaardigheden die nodig zijn. Leerlingen van 17 en 18 jaar kunnen stage(s) lopen binnen de dagbesteding waar de voorkeur naar uitgaat. Zo kunnen zij ervaren of dit een passende werkplek voor hen is.