Visual

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De Thermiek werkt ook met overkoepelende (leer)methoden. Die zijn erop gericht onze leerlingen zich te laten ontwikkelen tot weerbare en zo zelfstandig mogelijke mensen.

Met de leerlijn ‘sociale competentie’ brengen we de ontwikkeling van de leerling in kaart. We stellen doelen op en evalueren deze. In alle vso-groepen binnen leerroute 3 en 4 werken we met het ‘Ik-boek’. Er is een gedragscode met een aantal regels en afspraken over hoe wij met elkaar willen omgaan binnen de school. Om de omgangsregels levend te houden hebben we een maandkalender, zodat elke maand een omgangsregeling specifieke aandacht kan krijgen.

Extra aandacht voor pesten

Helaas is pesten een actueel thema. Ook op onze school. Daarom besteden we gericht aandacht aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag. Dit doen we door onze leerlingen te observeren en te begeleiden bij de onderlinge contacten. Waar mogelijk laten we leerlingen zelfstandig onderlinge problemen oplossen, waar nodig ondersteunen we leerlingen hierbij. Belangrijk vinden wij dat onze leerlingen weerbaar worden. In onze gedragscode hebben we een aparte paragraaf besteed aan de route die wij volgen als pestgedrag wordt waargenomen. Op onze oudersite Parro is de gedragscode inclusief de routekaart bij pesten te lezen. Ook hebben we op school anti-pestcoördinatoren.

Geef me de vijf

Op De Thermiek hanteren we de ‘Geef me de vijf’-methode. Het is een methode om leerlingen met autisme zich zoveel mogelijk te laten ontwikkelen zoals elk ander kind. Het brengt rust in de klas. Wij leren bij autistische leerlingen hoe we hun ‘ik’ kunnen ontwikkelen en hoe ze van persoonsafhankelijk, zelfstandig worden. We leren hen leven in plaats van overleven!