Visual

Muziek

Muziek prikkelt de emotie, brengt je in beweging en kan veel met je doen. Om meer te weten te komen over muziek hebben we muzieklessen.

Bij het vak muziek werken we vanuit het vier componentenmodel: de sociale component, de cognitieve component, de emotionele component en de lichamelijke component.

Deze componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het componentenmodel stelt elke leerling in staat om op een zinvolle en creatieve manier met muziek in aanraking te komen.