Visual

Beweging

Onder professionele begeleiding werken aan beweging. Dat doen we op De Thermiek met alle leerlingen, twee keer per week.

Een vakleerkracht en een sportassistent verzorgen het bewegingsonderwijs aan de vso-groepen. Bij een aantal groepen werken zij samen met de fysiotherapeut tijdens de bewegingsles.

Combinatiefunctionaris

Aan de school is een combinatiefunctionaris verbonden om de samenwerking tussen de scholen en sportverenigingen in de regio te versterken. De combinatiefunctionaris organiseert in samenwerking met de vakleerkrachten sportclinics om leerlingen kennis te laten maken met verschillende sporten. De combinatiefunctionaris is regelmatig aanwezig bij het buitenspelen tijdens de pauze om leerlingen te stimuleren tot bewegingsactiviteiten. Ook biedt hij nieuwe spelvormen aan.

Hydrotherapie

Bewegen in het water biedt soms meer bewegingsvrijheid bij een motorische beperking. Hydrotherapie ontspant en het lichaam voelt lichter aan. Zo draagt deze therapie bij aan het welbevinden van de leerling. De revalidatiearts bepaalt of een leerling hydrotherapie nodig heeft.