Visual

Thermiekflits juli online

De laatste Thermiekflits van dit schooljaar kijkt alvast vooruit. Schooltijden, vrije dagen en het aangepaste breng- en haalbeleid voor komend schooljaar zijn hier alvast te lezen. De MR biedt een kijkje in de financiële plannen voor het jaar 2020-2021. Ook vindt u een terugblik op het bijzondere bezoek van minister Arie Slob (minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en
Media) aan De Thermiek. Om lekker te ontspannen in de zomervakantie is er een leuke woordzoeker. Veel plezier gewenst!

Lees de Thermiekflits van juli!