Visual

Waar staan wij voor?

We bereiden een kind voor op een toekomst waarin het zo zelfstandig mogelijk functioneert. Op het gebied van wonen, arbeid of dagbesteding en vrije tijd. Dit is onze missie. Op deze manier geven wij ons onderwijs vorm en richten wij het pedagogisch en didactisch klimaat in.

Belevingswereld van het kind

We leren uw kind omgaan met zichzelf en met dingen die het in de wereld tegenkomt. Wij stemmen het aanbod van ons onderwijs niet alleen af op de onderwijsbehoeften, maar ook op de belangstelling en de belevingswereld van het kind. Op deze manier creëren wij ons onderwijsklimaat. Daarmee willen we bereiken dat de leerling nieuwsgierig wordt, initiatieven durft te nemen en gemotiveerd wordt tot leren.

Voorspelbaar, eenduidig en veilig

De volwassene is erg belangrijk voor onze leerlingen. Hij structureert de leeromgeving voor de leerling en helpt hem werk en opdrachten te overzien, in te delen en goed te verwerken. Woorden als voorspelbaar, eenduidig en veilig staan bij ons centraal.

We zorgen voor een uitdagende omgeving

De leerkracht zorgt daarnaast voor een uitdagende leeromgeving waarin de leerlingen goed begrijpen wat van hen verwacht wordt. Zo hebben alle klaslokalen een digitaal schoolbord. Dit biedt de leerlingen meerdere mogelijkheden om de leerstof op te nemen, te verwerken of toe te passen. Daarnaast leren de kinderen ook buiten de school. Bijvoorbeeld tijdens excursies, uitstapjes en thema-activiteiten.