Visual

Schooltijden

Schooltijden

ma-di-do-vr: 8.30 – 15.00 uur
wo: 8.30 – 12.15 uur.

School is open vanaf 8.10 uur.

Aantal uren onderwijs

In Nederland gaan kinderen over het algemeen vanaf vier jaar naar school. Vanaf vijf jaar vallen zij onder de leerplicht. Leerlingen van vier en vijf jaar volgen minimaal 880 uur onderwijs per jaar. Leerlingen die voor 1 januari van het schooljaar zeven jaar zijn volgen minimaal 1000 uur onderwijs per jaar. Wij hebben een zekere vrijheid om het totale aantal lesuren over de jaren heen gelijkmatiger te verdelen.

Minder uren voor de aanvangsgroepen

Op De Thermiek gaan de aanvangsgroepen minder lesuren naar school. Zij hebben daarom om de week vrij op vrijdag. Kinderen die met vier jaar voor het eerst naar school gaan, beginnen meestal met halve dagen. In overleg met de ouders bouwen we dit aantal uren vervolgens op tot een volle schoolweek.

Als minder lesuren beter past

Soms kan een kind niet alle verplichte onderwijsuren volgen. Bijvoorbeeld omdat de gezondheid van uw kind dat niet toelaat. Dan kan het kind (gedeeltelijke) vrijstelling van het aantal lesuren krijgen. Of we passen het onderwijsprogramma aan. Daarbij volgen wij altijd de regels van de Inspectie van het Onderwijs. Ook nemen wij dit op in het ontwikkelingsperspectief (OPP).

De groepen De Merels en De Eenden hebben op de vrijdagen in de oneven weken geen school. Met uitzondering de vrijdag waarop de Koningsspelen plaatsvinden. De groepen De Mussen en De Mezen hebben op vrijdag in de even weken geen school gedurende het schooljaar. Deze dagen staan aangegeven in de jaarkalender.