Visual

Beweging en schoolzwemmen

Sport en bewegen zijn gezond! Alle leerlingen van De Thermiek krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs. De lessen zijn in de sporthal van Basalt revalidatie.

De jongste leerlingen van het so volgen de les gym/spel in de speelzaal. Dit gebeurt onder leiding van de groepsleerkracht, de fysiotherapeut en een sportassistent. Bewegingsonderwijs aan de overige so-groepen wordt verzorgd door een vakleerkracht en een sportassistent.

Schoolzwemmen

Een aantal groepen neemt deel aan schoolzwemmen. Doel is vergroten van de zelfredzaamheid in het water. Indien mogelijk streven we naar een regulier zwemdiploma. Leerlingen in so-T van tien jaar en ouder nemen alleen nog deel aan schoolzwemmen als het reguliere zwemdiploma A haalbaar is. De leerlingen krijgen zwemles van zweminstructeurs van het revalidatiecentrum. Voor de ouders van de aanvangsgroepen organiseren we in september een voorlichtingsbijeenkomst om een toelichting te geven over de opzet van de diploma’s en certificaten die leerlingen kunnen behalen.