Visual

Schooltijden so

Aantal uren onderwijs so

Leerlingen van vier en vijf jaar volgen minimaal 880 uur onderwijs per jaar. Leerlingen die voor 1 januari van het schooljaar zeven jaar zijn, volgen minimaal 1000 uur onderwijs per jaar. Wij hebben een zekere vrijheid om het totale aantal lesuren over de jaren heen gelijkmatiger te verdelen.
Leerlingen van de aanvangsgroepen zijn om de week vrij op vrijdag.
• De Mussen en De Mezen: even weken vrij.
• De Merels en De Eenden: oneven weken vrij.
Deze dagen staan in de so-kalender aangegeven.
N.B. Op de vrijdag van de Koningsspelen is er voor iedereen school.

Schooltijden

Maandag     08.30- 12.30 uur  en   13.00 -15.00 uur
Dinsdag       08.30- 12.30 uur  en   13.00- 15.00 uur
Woensdag   08.30- 12.15 uur
Donderdag  08.30- 12.30 uur  en   13.00 -15.00 uur
Vrijdag         08.30- 12.30 uur  en   13.00- 15.00 uur

Kinderen die met vier jaar voor het eerst naar school gaan, beginnen meestal
met halve dagen. In overleg met de ouders bouwen we dit aantal uren op tot een volle schoolweek.

Vakantierooster 2022-2023

Eerste schooldag maandag 22 augustus 2022
Leidens ontzet maandag 3 oktober 2022
Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie vrijdag 23 december 2022 (leerlingen vrij vanaf 12.15 uur) t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede Vrijdag vrijdag 7 april 2023
Tweede paasdag maandag 10 april 2023
Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Tweede pinksterdag maandag 29 mei 2023
Zomervakantie vrijdag 7 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Studiedagen

Donderdag 8 september 2022
Maandag 17 oktober 2022
Vrijdag 27 januari 2023
Woensdag 22 maart 2023
Dinsdag 20 juni 2023