Visual

Schooltijden so

Aantal uren onderwijs so

Leerlingen van vier en vijf jaar volgen minimaal 880 uur onderwijs per jaar. Leerlingen die voor 1 januari van het schooljaar zeven jaar zijn, volgen minimaal 1.000 uur onderwijs per jaar. Wij hebben een zekere vrijheid om het totale aantal lesuren over de jaren heen gelijkmatiger te verdelen.
Leerlingen van de aanvangsgroepen hebben om de week vrij op vrijdag.
• De Mussen en De Mezen: even weken vrij.
• De Merels en De Eenden: oneven weken vrij.
Deze dagen staan in de so-kalender aangegeven.
N.B. Op de vrijdag van de Koningsspelen is er voor iedereen school.

Schooltijden

Maandag     08.30- 12.30 uur  en   13.00 -15.00 uur
Dinsdag       08.30- 12.30 uur  en   13.00- 15.00 uur
Woensdag   08.30- 12.15 uur
Donderdag  08.30- 12.30 uur  en   13.00 -15.00 uur
Vrijdag         08.30- 12.30 uur  en   13.00- 15.00 uur

Kinderen die met vier jaar voor het eerst naar school gaan, beginnen meestal
met halve dagen. In overleg met de ouders bouwen we dit aantal uren op tot een volle schoolweek.

Vakantierooster 2021-2022

Eerste schooldag maandag 30 augustus 2021
Leidens ontzet maandag 4 oktober 2021
Herfstvakantie maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie vrijdag 24 december 2021 (leerlingen vrij vanaf 12.15 uur) t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Goede Vrijdag vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag maandag 18 april 2022
Meivakantie maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
Tweede pinksterdag maandag 6 juni 2022
Zomervakantie vrijdag 8 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Studiedagen

Woensdag 8 september 2021
Donderdag 11 november 2021
Vrijdag 21 januari 2022
Maandag 28 maart 2022
Dinsdag 7 juni 2022