Visual

Ouderbijdrage

De MR moet instemmen met de hoogte van de ouderbijdrage. Ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een schrijven over betaling van de ouderbijdrage.

Voor schoolreis/schoolkamp en excursies geldt een aparte, verplichte, bijdrage.

Schoolreis/kamp so

Op het so gaan de leerlingen jaarlijks op schoolreis. Een aantal groepen gaat op een meerdaagse schoolreis, het zogeheten schoolkamp. Als ouders problemen hebben met betaling van de ouderbijdrage voor schoolreis of schoolkamp, kunnen zij contact opnemen met de teamleider of het secretariaat van de school. De bijdrage voor het schoolkamp is mede afhankelijk van het programma en de locatie. Ouders krijgen een persoonlijke brief met meer informatie.

Schoolkamp/excursies vso

We organiseren één keer per drie jaar een schoolkamp voor de vso-leerlingen uit enkele leerroutes. De bijdrage voor het schoolkamp is mede afhankelijk van het programma en de locatie. Ouders krijgen een persoonlijke brief met meer informatie. Daarnaast organiseren wij maximaal drie excursies per jaar per groep. De excursie is vaak gekoppeld aan het thema waaraan de groep op dat moment werkt. We vragen hiervoor per excursie een beperkte, maar verplichte ouderbijdrage. De leerkracht informeert u hierover.

Schoolkamp/excursies vmbo

De leerlingen van het vmbo gaan tijdens hun schoolcarrière één keer op kamp. Daarnaast organiseren wij voor onze leerlingen gemiddeld twee excursies per jaar per groep. Deze excursies zijn vaak gekoppeld aan een thema binnen een vakgebied. De kosten worden in principe door school gedragen, maar indien noodzakelijk vragen we een beperkte bijdrage van ouders. De administratie van school informeert u hierover en het gaat dan om een verplichte bijdrage.

Indien ouders de ouderbijdrage voor een schoolreis of een schoolkamp niet betalen kan de leerling die dag(en) niet mee. De leerling komt dan op school en volgt een eigen lesprogramma in een andere groep. Zonder overleg een leerling thuishouden op die dag(en) zien we als ongeoorloofd verzuim en dienen wij te melden bij de leerplichtambtenaar.