Visual

Leerlingenvervoer

In het voorjaar stuurt de gemeente u een aanvraagformulier toe. Vanuit school, via de CvB, ontvangt u in april een onderbouwing voor de aanvraag van leerlingenvervoer.

Gemeentes hanteren strikte regels met betrekking tot aangepast leerlingenvervoer. Met name voor leerlingen vanaf elf jaar wordt nadrukkelijker gekeken of zij (onder begeleiding) met het openbaar vervoer kunnen reizen. Als u begin mei nog niets van uw gemeente heeft vernomen, raden wij u aan zelf contact op te nemen met de afdeling leerlingenvervoer van uw gemeente. Voor vragen of klachten kunt u zich wenden tot het vervoersbedrijf of de ambtenaar van het leerlingenvervoer bij de gemeente.

School ziet er op toe dat leerlingen op tijd gebracht en gehaald worden. Bij structureel te laat komen van een leerling melden wij dit bij gemeente, taxibedrijf en ouders.

Leerlingenvervoer

De leerlingen kunnen vanaf 08.10 uur op school terecht. Dan staan klassenassistenten klaar om de leerlingen te begeleiden vanuit de taxi en (indien nodig) naar het klaslokaal te brengen. Mocht uw kind in de taxi problemen met medeleerlingen ervaren, kunt u contact hierover opnemen met het klassenteam.

Brengen en halen door ouders

Komt u uw kind zelf brengen, doe dit dan graag tussen 8.10 uur en 8.30 uur. Het schoolterrein is ’s morgens alleen beschikbaar voor kort parkeren. Als u uw kind zelf brengt, graag uw auto elders in de straat parkeren. Om de zelfstandigheid van leerlingen te stimuleren, vragen wij u om vanaf de middenbouw uw kind bij de ingang gedag te zeggen. Om 14.55 uur gaan de schooldeuren open en kunt u binnen in de aula wachten tot uw kind naar voren/beneden komt. Ook bij het verlaten van de school zijn de assistenten betrokken. Bent u wat eerder om uw kind op te halen, dan verzoeken wij u vriendelijk om buiten te wachten tot de deuren opengezet worden.

Toegankelijkheid gebouw

Overdag is de school gesloten tot vijf minuten voor het einde van de schooldag. Voor bezoek aan school onder schooltijd kunt u aanbellen en doen we de deur open. Wij verzoeken u zich te melden bij de balie/administratie. Zo kunnen wij voorkomen dat ongenode gasten de school binnenlopen.

Parkeren

Op de Blauwe Vogelweg geldt betaald parkeren. Voor het parkeren met een parkeerkaart voor mindervaliden dient u zich ook aan de daarvoor geldende regels te houden. Heeft u een afspraak op school binnen de schooltijden (tot uiterlijk een half uur voor het einde van de schooldag), dan kunt u uw auto op het schoolterrein parkeren. We verzoeken u bij de balie een parkeerbewijs te vragen in verband met duidelijkheid wie er parkeert. Vanaf 14.30 uur op de hele lesdagen en op woensdag om 11.45 uur dient het schoolterrein vrij te zijn voor de taxi’s.

Leerlingenvervoer vso

Met name voor leerlingen op het vso kijkt de gemeente nadrukkelijk of zij (eventueel onder begeleiding) met het openbaar vervoer kunnen reizen of zelfstandig naar school kunnen komen. Vanuit ons motto ‘maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid’ stimuleert ook de school het zelfstandig reizen van leerlingen. Tijdens de lessen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) besteden we hier vanaf leerjaar drie aandacht aan.

Prettig en veilig

Als er problemen zijn tijdens de taxirit, bijvoorbeeld door wrijvingen tussen leerlingen, kan de school een rol vervullen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig en veilig voelen tijdens het vervoer van en naar school. Mocht uw zoon/dochter in de taxi problemen met medeleerlingen ervaren, kunt u contact opnemen met de administratie van de school.