Visual

Aanmelden

Aanmelden op De Thermiek kan het gehele schooljaar. Voor plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. De toelaatbaarheidsverklaring moet passen bij de doelgroep en de arrangementen die wij als school kunnen bieden.

Welke afdelingen heeft De Thermiek?

De Thermiek so geeft onderwijs aan lichamelijk, meervoudig beperkte en langdurig zieke kinderen. Onze so-afdeling heeft groepen in de leeftijd van 4/5 tot 12/13 jaar.

De Thermiek vso is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met lichamelijke of lichamelijk/verstandelijke beperkingen en aan leerlingen die op medische gronden meer ondersteuning nodig hebben. Het vso is voor leerlingen van 12/13 tot en met 18 jaar.

Vso Leystede is voor leerlingen van 12/13 tot en met 18 jaar met een vmbo-advies. Vanuit het so van De Thermiek laten ze leerlingen toe die leerroute 6 gevolgd hebben. De vakken op het vmbo zijn gelijk aan de vakken op het reguliere vmbo-onderwijs.

Het aanmelden van uw kind verloopt in vier stappen:

1. Na aanmelding nodigen we ouders/verzorgers uit voor een kennismakingsgesprek;

2. We gaan dan bekijken of de ondersteuningsbehoefte van uw kind past bij wat wij als school kunnen bieden. En of wij hem of haar kunnen plaatsen. Of dat zo is, bepalen we in de Commissie van Begeleiding. Deze commissie bestaat uit een revalidatiearts, twee gedragsdeskundigen, een maatschappelijk werker en de directeur. Gaat uw kind nog niet naar school en meldt u uw kind rechtstreeks aan (dus niet via de huidige school)? Dan beleggen wij een breed ondersteuningsteam op school. Uit het overleg van het ondersteuningsteam komt een advies naar voren. Dit advies legt de onderwijsspecialist voor aan de toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband;

3. Om een TLV aan te vragen, levert u een compleet dossier van uw kind in bij de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het samenwerkingsverband (SWV). De Thermiek of de huidige school van uw kind helpt u hierbij;

4. Nadat er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, kan het plaatsingstraject op De Thermiek worden opgestart. Is er op dat moment geen passende groep voor uw kind? Dan kijken we naar eventuele andere mogelijkheden: plaatsing in een andere groep of plaatsing op een later moment.

Zorg dat u uw kind tien weken van tevoren aanmeldt. Aanmelding is gedurende het hele schooljaar mogelijk. Bij overgang van het so naar het vso is een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Meldt u uw kind aan bij meerdere scholen? Laat ons graag weten bij welke school of scholen u om toelating heeft gevraagd. Dan nemen wij contact op met deze school, om dubbel werk te voorkomen.

Twee routes

U kunt uw kind bij De Thermiek aanmelden via twee routes:

Route 1: voor kinderen die al naar school gaan

U kunt zich alleen aanmelden via de huidige school. De ondersteuningsbehoefte van uw kind is groter dan de huidige school kan bieden (met hulp van deskundigen) en sluit aan bij ons aanbod.

Route 2: voor kinderen die nog niet naar school gaan

U kunt uw kind rechtstreeks bij ons aanmelden als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, die past bij onze deskundigheid. Dat gebeurt met hulp van de onderwijsspecialist van het SWV en een gedragsdeskundige vanuit De Thermiek.

U heeft altijd een toelaatbaarheidsverklaring nodig

In beide situaties vraagt u een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het SWV. Hierin staat de startdatum en einddatum en de zorg die uw kind nodig heeft. Ook staat in de verklaring in welke bekostigingscategorie uw kind valt.

Wie zitten in de Toelaatbaarheidscommissie?

De Toelaatbaarheidscommissie bestaat uit de directeur van het SWV, een orthopedagoog van het SWV en een administratief medewerker.

Goed om te weten

In principe plaatsen wij in de laatste zes weken voor de zomervakantie geen nieuwe leerlingen meer. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen we hiervan afwijken.

Voor meer informatie: leerlingenzorg@dethermiek.nl
of bel met de afdeling leerlingenzorg: T 071 519 54 79