Visual

Ouderavond De Thermiek

Ouders informeren en betrokken houden, vinden wij belangrijk. Voor de afdelingen so en vso hielden we op 26 september 2019 een ouderinformatieavond.

Nieuw doelgroepenmodel

We informeerden de ouders over de groepsplannen en andere wetenswaardigheden rond de groep. Ook vertelden we meer over het nieuwe doelgroepenmodel van LECSO (Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs). Dit model helpt de school om helder en onderbouwd het maximaal haalbare eindniveau voor een leerling in beeld te brengen. Ook brengen we hiermee het benodigde onderwijsaanbod en de ondersteuning goed in kaart. We gaan dit schooljaar met het nieuwe model werken. Ook bereiden we met het team het nieuwe schoolplan voor, waar we vanaf augustus 2020 mee gaan werken. Het schoolplan geeft richting aan het onderwijs voor de komende vier jaar.