Visual

Oproep aanmelding MR oudergeleding

Graag nodigen wij ouders van De Thermiek uit om zich beschikbaar te stellen voor de MR oudergeleding. Dit omdat er aan het eind van het schooljaar een ouder uit de medezeggenschapsraad (MR) van Mytylschool De Thermiek, locatie Blauwe Vogelweg, gaat. Wij zoeken een ouder voor de periode van vier jaar.

Functieomschrijving

Lidmaatschap van de MR houdt in dat u meedenkt, praat en beslist over belangrijke zaken die spelen binnen onze school. De MR wordt geïnformeerd door het management van De Thermiek en heeft instemmingsrecht en adviesrecht over belangrijke beleidsonderwerpen.

De MR komt zes keer per jaar bij elkaar en deze bijeenkomsten worden gehouden op de locatie Thermiek, Blauwe Vogelweg. De vergaderingen vinden ’s avonds plaats vanaf 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.

Contactgegevens

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie zouden wij u willen vragen om een mail te sturen waarin u zichzelf voorstelt en een korte motivatie geeft. De mail kunt u richten aan: mytylschool@dethermiek.nl. Wij sturen u een bevestiging bij ontvangst en na overleg met de MR-leden ontvangt u van ons nader bericht.

Mocht u nog informatie willen over de MR neem dan contact op met een van onze MR-leden. Naam en mailadressen zijn bij de administratie bekend.