Visual

Klaar voor de zon

Ook bij De Thermiek zijn we bezig met de klimaatveranderingen. Eerder dit jaar zijn op onze lage daken zonnepanelen geplaatst. Hiermee dragen ook wij een steentje bij aan een beter klimaat. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen die uitgeput raken, geldt dit niet voor zonne-energie. Voor niets gaat de zon op!