Visual

Afdelingsdirecteuren

De afdelingen so en vso hebben afdelingsdirecteuren, die het gezicht zijn van de school. Zij ontvangen richting en ondersteuning van sectordirecteur en stafbureau.

De groepsteams worden gefaciliteerd door de afdelingsdirecteuren en intern begeleiders. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten, onderwijsbegeleiders en onderwijsassistenten bij het onderwijsaanbod in de groep. De intern begeleider coördineert ook de handelingsplanning en leerlingenzorg, in samenwerking met de gedragsdeskundige.

Dagelijkse organisatie

De afdelingsdirecteuren zijn het aanspreekpunt voor de dagelijkse organisatie van de afdelingen. Zij zijn te bereiken via de receptie.

Afdelingsdirecteur so aanvangsgroepen Mireille Rozeboom – mrozeboom@resonansonderwijs.nl

Afdelingsdirecteur so meervoudig beperkte leerlingen Diony Breedveld –
dbreedveld@resonansonderwijs.nl

Afdelingsdirecteur so theoretisch Claudy Luiten –
cluiten@resonansonderwijs.nl

Afdelingsdirecteur vso uitstroomprofiel dagbesteding Tiny Hoekema –
thoekema@resonansonderwijs.nl

Afdelingsdirecteur vso Leystede Carla Reijners –
creijners@resonansonderwijs.nl

Afdelingsdirecteur Praktijkcollege Het Metrum Marijke Broekmans –
mbroekmans@resonansonderwijs.nl

Sectordirecteur

Vacature, sector mytyl/tyltyl