Visual

Stagelopen bij De Thermiek

De Thermiek is een gecertificeerd leerbedrijf en biedt gelegenheid tot het opdoen van stage-ervaringen aan studenten van verschillende opleidingen.

Leerlingen van middelbare scholen kunnen een maatschappelijke stage lopen. Natuurlijk verwelkomen we graag pabo-studenten en mbo-studenten die worden opgeleid tot onderwijsassistent. Verder ook leerlingen vanuit andere relevante universitaire, hbo- en mbo-opleidingen (hoger en middelbaar beroepsonderwijs). Met een aantal opleidingsinstituten in de regio hebben we afspraken over het bieden van stageplaatsen. Wij willen op deze manier een bijdrage leveren aan gekwalificeerd toekomstig personeel.