Wie zijn wij

Afdeling SO en VSO-uitstroomprofiel dagbesteding en beschutte arbeid
locatie Blauwe Vogelweg

Directeur: Ellen Verwer.

Teamleiders:
Hermine Verburg – SO groepen: leerroute 2-3 en leerroute 3-4.

Mirjam Schaaij – SO groepen: leerroute 1-2.

Tiny Hoekema – VSO groepen: leerroute 3-4-5.

De leerlingen zijn verdeeld over de volgende groepen: vijftien SO groepen, waarvan drie kleutergroepen en vijf VSO groepen.

VSO leerroute 1 en 2

Directeur: Stijnie de Graaf (ook directeur Korte Vlietschool)
Teamleider VSO- uitstroomprofiel arbeid: Marije Broekmans
Teamleider VSO-VMBO: Hans van Leeuwen (ad interim)

De VSO afdeling met uitstroomprofiel arbeid bestaat uit drie groepen. Deze afdeling is sinds augustus 2016 onder de naam  “Praktijkcollege Het Metrum” samen met de VSO afdeling van de Korte Vlietschool gehuisvest op locatie Schubertlaan in Leiden.

De VSO afdeling VMBO omvat vijf groepen en bevindt zich op locatie Vijf Meilaan.