Wie zijn wij

Afdeling SO en VSO-uitstroomprofiel dagbesteding
locatie Blauwe Vogelweg

Sectordirecteur: Bob Olders

Teamleiders:
Mireille Rozeboom-SO aanvangsgroepen
Claudy Luiten-SO theoretisch: leerroute 1-2
Diony Breedveld-SO Meervoudig beperkt: leerroute 2-3 3-4
Tiny Hoekema-VSO: leerroute 3-4-5

De leerlingen zijn verdeeld over de volgende groepen: zestien SO groepen, waarvan 4 aanvangsgroepen en zes VSO groepen.

VSO leerroute 1 en 2

VSO leerroute 1 en 2

Sectordirecteur: Stijnie de Graaf
Teamleider VSO-uitstroomprofiel arbeid: Marije Broekmans
Teamleider VSO-VMBO: Carla Reijners

De VSO afdeling met uitstroomprofiel arbeid bestaat uit drie groepen. Deze afdeling is sinds augustus 2016 onder de naam  “Praktijkcollege Het Metrum” samen met de VSO afdeling van de Korte Vlietschool gehuisvest op locatie Schubertlaan in Leiden.

De VSO afdeling VMBO omvat vijf groepen en bevindt zich op locatie Vijf Meilaan.