Over ons onderwijs op het VSO

Wat wil je later doen?

Voor veel kinderen is dit een vanzelfsprekende vraag. Maar sommige kinderen kunnen niet alles doen wat zij misschien zouden willen doen. Wij gaan uit van mogelijkheden en werken opbrengstgericht. Op De Thermiek bereiden we de jongeren voor op wat zij na het VSO kunnen gaan doen. Dat kan zijn dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. We noemen dit het uitstroomprofiel.

Van twaalf tot achttien

Op het VSO zitten leerlingen van twaalf tot achttien jaar. Soms blijven jongeren langer op het VSO, maximaal tot hun twintigste. Maar dat zijn uitzonderingen.

vso01

Wat leren de jongeren?

De jongeren leren onder andere rekenen, lezen en de Nederlandse taal waar dat kan. Bij de uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid besteden we steeds meer aandacht aan praktische vaardigheden, arbeidsvoorbereiding en zelfredzaamheid. Voor het uitstroomprofiel vervolgonderwijs blijft het accent liggen op de theoretische vakken. Vanaf het derde leerjaar krijgt de stage hier een grote plek.

We bieden het onderwijs aan op verschillende locaties in Leiden:

  • Blauwe Vogelweg: uitstroomprofiel dagbesteding.
  • Vijf Meilaan: uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
  • Schubertlaan samen met de Korte Vlietschool “Praktijkcollege Het Metrum”: uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid.